Nakaz stosowania ochrony głowy i oczu

 

Nakaz stosowania ochrony głowy i oczu

Ochrona głowy i ochrona oczu wymagana jest na wielu stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko powstania urazów tych części ciała. Aby im zapobiegać, stosowane są specjalne środki ochrony indywidualnej – środki ochrony głowy i oczu. O czym powinien pamiętać każdy pracodawca, w którego zakładzie pracy dochodzi do zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla głowy i oczu?

Spis treści:

 

Dlaczego ochrona głowy i oczu jest tak ważna?

Podczas pracy na stanowiskach, na których pracownik ma do czynienia ze szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami dla głowy i oczu, stosowana jest specjalna ochrona. Skuteczne środki ochrony indywidualnej pomagają w ochronie przed wypadkami, ale również poprawiają codzienny komfort pracy.

Urazy głowy, a także oczu są szczególnie niebezpieczne. Mogą przyczyniać się do powstawania poważnych dolegliwości, a nawet prowadzić do śmierci. Urazy głowy mogą powodować powstanie wstrząsu mózgu, utraty przytomności, złamań, krwiaków wewnątrzczaszkowych, ucisku mózgu poprzez wzrost ciśnienia w czaszce. Z kolei urazy oczu mogą być przyczyną zaburzeń wzroku, a nawet częściowej lub całościowej utraty wzroku.

W związku z powyższym każdy pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo pracowników, a pracownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP, by zredukować ryzyko wypadków.

 

Na jakich stanowiskach pracy obowiązuje nakaz stosowania ochrony głowy i oczu?

Stosowanie środków ochrony głowy i oczu wskazane jest na wielu stanowiskach pracy, na których pojawia się ryzyko wystąpienia czynników szkodliwych i niebezpiecznych.


Środki ochrony głowy, w tym twarzy, a także oczu stosowane są na tych stanowiskach, na których pojawiają się zagrożenia jak:

 • Uderzenia,
 • Odpryski,
 • Promieniowanie optyczne, na przykład laserowe,
 • Pyły,
 • Gazy,
 • Krople,
 • Rozbryzgi cieczy,
 • Gorące ciała stałe,
 • Topione metale,
 • Łuk elektryczny.

Zadaniem pracodawcy jest określenie, czy na konkretnych stanowiskach pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca powinien zrobić to w porozumieniu z pracownikami lub reprezentantami pracowników. Może także skorzystać z pomocy specjalisty BHP, który wykona ocenę ryzyka zawodowego na stanowisko pracy, która pozwala na określenie, jakie środki ochrony indywidualnej powinny być na nim stosowane.


Wśród branży, w których niezbędne jest używanie środków ochrony indywidualnej głowy i oczu, wyróżnia się poniższe:

 • Budownictwo,
 • Leśnictwo,
 • Metalurgia,
 • Spawanie,
 • Lakierowanie,
 • Przemysł ogólny,
 • Przemysł wydobywczy,
 • Przemysł paliwowo-gazowy,
 • Przemysł chemiczny,
 • Przemysł spożywczy,
 • Przemysł farmaceutyczny,
 • Medycyna,
 • Branża kosmetyczna.

 

Nakaz stosowania ochrony głowy i oczu – znak BHP

Na stanowiskach, na których należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej głowy i oczu, umieszczany jest specjalny znak BHP „Nakaz stosowania ochrony głowy i oczu”.

Zadaniem pracodawcy jest odpowiednie oznakowanie stanowisk pracy, na których pojawia się zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla głowy i oczu.

 

Środki ochrony głowy i oczu – rodzaje

Nakaz ochrony głowy i oczu może być realizowany za pomocą różnych środków ochrony indywidualnej. Są one dobierane w zależności od rodzaju zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.


Najczęściej stosowane środki ochrony głowy i oczu:

 • Hełm ochronny,
 • Okulary ochronne,
 • Gogle ochronne,
 • Osłony twarzy,
 • Osłony – przyłbice spawalnicze,
 • Tarcze spawalnicze,
 • Kaptury,
 • Siatkowe ochrony oczu.


Hełm ochronny

Hełm ochronny, określany także jako kask ochronny, jest rodzajem środka ochrony osobistej, którego celem jest ochrona kości czaszki i głowy przed niebezpieczeństwem, głównie przed uderzeniami spadających przedmiotów lub uderzeniem o przedmioty.


Hełmy ochronne składają się z trzech głównych elementów:

 • Skorupa – jest to zewnętrzna część kasku, która wykonana jest najczęściej z tworzywa sztucznego, która zmniejsza uderzenie.
 • Więźba – znajduje się pod skorupą, jej zadaniem jest absorbowanie otrzymanego uderzenia.
 • Paska głównego – służy do zaczepienia kasku na głowie, dzięki regulacji możliwe jest dopasowanie go do wymiaru głowy.


Okulary ochronne

To najczęściej stosowany rodzaj środków ochrony oczu. Zabezpieczają oczy przed ciałami stałymi, promieniowaniem i innymi zagrożeniami oraz dodatkowo poprawiają komfort widzenia.

Okulary ochronne mogą być wyposażone w szybki bez filtrów lub z filtrami. Szybki z filtrami najczęściej są dodatkowo barwione. Służą one między innymi do ochrony przed promieniowaniem nadfioletowym, promieniowaniem podczerwonym, olśnieniem. Dodatkowo w okularach mogą być zastosowane boczne osłony i osłony od strony czoła, aby skuteczniej chronić oczy.


Gogle ochronne

Gogle ochronne zapewniają szczelniejszą ochronę dla oczu, ponieważ lepiej przylegają do twarzy. To powoduje, że zapewniają skuteczniejszą ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi.

Gogle mogą być także wyposażone w różne typy szybek. Dostępne są również w wariancie z wentylacją bezpośrednią lub pośrednią.


Osłony twarzy

Zadaniem osłon twarzy jest zabezpieczenie twarzy oraz oczu przed uszkodzeniami przez uderzenia lub opryskaniem. Do wykonania osłon twarzy służą najczęściej tworzywa sztuczne lub siatki metalowe. Mogą być one także wykonane z materiałów z filtrami.

Osłony twarzy są noszone na nagłowiu – regulowanym pasku umieszczanym na głowie. Także mogą być one stosowane razem z hełmami ochronnymi.


Osłony – przyłbice spawalnicze

Jedną z typów osłon jest osłona spawalnicza, czyli przyłbica spawalnicza. Przyłbica jest umieszczana bezpośrednio na głowie lub na hełmie ochronnym.


Tarcze spawalnicze

Tarcza spawalnicza jest rodzajem ochrony oczu, która przeznaczona jest do trzymania w ręku w trakcie spawania. Zadaniem tarczy jest zabezpieczenie oczu, twarzy oraz szyi. Wyposażona jest w rękojeść, którą spawacz trzyma podczas spawania.


Kaptury

Kaptur jest rodzajem ochrony oczu, twarzy i szyi, która stosowana jest między innymi w branży hutniczej i w spawalnictwie. Kaptur ma na celu zabezpieczenie głowy przed wysoką temperaturą, a także odpryskami metali.

Siatkowe ochrony oczu

Do środków ochrony indywidualnej zaliczane są także siatkowe ochrony oczu. To środki w formie osłon, gogli lub okularów, które zamiast szkieł wyposażone są w siatki.

Zadaniem siatkowej ochrony oczu jest ochrona przed uderzeniami ciał stałych. Nie mogą być one z tego powodu stosowane na tych stanowiskach pracy, na których pojawia się zagrożenie rozbryzgami, promieniowaniem, prądem elektrycznym.

Z przykładowymi środkami ochrony głowy i oczu można zapoznać się pod adresem: https://aciro.pl/category/bhp-ochrona-glowy.

 

Jak dobrać odpowiednie środki ochrony głowy i oczu?

Dobór środków ochrony głowy i oczu powinien uwzględniać specyfikę stanowiska pracy i występujące na nim zagrożenia, ale także indywidualne potrzeby pracownika.

W przypadku środków ochrony oczu duże znaczenie ma także stosowanie przez pracownika okularów korekcyjnych. Wówczas konieczne może być zastosowanie specjalnych środków, które umożliwiają zamontowanie soczewek korekcyjnych w specjalnych oprawkach lub używani okularów osobistych.

 

Gdzie kupić środki ochrony głowy i oczu?

Środki ochrony głowy i oczu, podobnie jak inne środki ochrony indywidualnej, można kupić w sklepach BHP. Oferują one szeroką gamę różnych produktów, które przeznaczone są na różne stanowiska pracy.

Zamówienia na środki ochrony głowy i oczu, a także znaki BHP informujące o konieczności ich stosowania można składać również w sklepach internetowych oferujących artykuły BHP.

 

Sprawdź Hełm ochronny z sensorem UV: kask ochronny 3M Peltor Solaris G3000

 

Podsumowanie

Nakaz ochrony głowy i oczu obowiązuje na różnych stanowiskach pracy. Właściwie dobrane środki ochrony głowy i oczu zmniejszają ryzyko urazów, które mogą być również poważnym zagrożeniem dla życia. Pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, natomiast pracownicy muszą stosować je podczas pracy, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wypadków.